Preview

Professional Discourse & Communication

Advanced search

Expressive syntactic means in English advertisements for the target groups of different ages

https://doi.org/10.24833/2687-0126-2019-1-2-37-49

Full Text:

Abstract

The article is devoted to the peculiarities of the usage of various means of expressive syntax in English advertisements for the target audience of young, middle and old age. The research was based on the analysis of the advertisements published in popular English magazines and newspapers for the readers of various age groups. The method of continuous linguistic analysis of the text, the elements of stylistic analysis, the descriptive-analytical method, the method of quantitative analysis, and the comparative method helped to make conclusions about the main features of the expressive syntactic means in English advertisements, their role in creating effective advertising that can attract the attention of recipients and convince them to use the advertised service or product. The article deals with the description of interrogative and exclamatory sentences, parcellated constructions, syntactic repetitions, parentheses, elliptical and nominative sentences, the emphatic version of the actual division of the sentence and the role of punctuation in English advertisements. The analysis of the means of expressive syntax in advertisements for the recipients of different ages is of particular interest from the point of view of peculiarities of creating advertisements for different target groups.

About the Authors

E. A. Korableva
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University
Russian Federation

Ekaterina A. KorablevaO. I. Alyoshina
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University
Russian Federation

Oksana I. AlyoshinaReferences

1. Aleksandrova, O.V. (1984). Problemy ekspressivnogo sintaksisa [Problems of the expressive syntax]. Moscow: Vysshaya shkola (in Russian).

2. Aleksandrova, O.V., & Ter-Minasova, S.G. (1987). Angliyskiy sintaksis (Kollokatsiya, kolligatsiya i rech’) [English syntax (collocation, colligation and speech)]. Moscow: Izdatelstvo Moskovskogo universiteta (in Russian).

3. Arnold, I.V. (1990). Stilistika sovremennogo angliyskogo yazyka [Stylistics of Modern English]. Moscow: Prosveshcheniye (in Russian).

4. Akhmanova, O.S. (2005). Slovar ’ lingvisticheskikh terminov [Dictionary of linguistic terms]. Moscow: URSS (in Russian).

5. Bally, Ch. (2003). Yazyk i zhizn’ [Language and life]. Moscow: URSS (in Russian).

6. Beregovskaya, E.M. (1984). Ocherki po ekspressivnomu sintaksisu [Sketches on expressive syntax]. Smolensk (in Russian).

7. Bovee, C.L., & Arens, W.F. (2003). Contemporary advertising. New York: McGraw-Hill.

8. Farbey, A.D. (1998). How to produce successful advertising. New York: Kogan Page.

9. Filonova, N.K. (1982). Partsellyatsiya polipredikativnykh vyskazyvaniy v sovremennom angliyskom yazyke [Parcelling of polypredicative statements in modern English] (Abstract of candidate thesis). Leningrad, Russia (in Russian).

10. Hanutin, M.A. (1983). Yazykovaya priroda i osobennosti funktsionirovaniya partsellyatsii kak stilisticheskogo priyema (na materiale angliyskoy khudozhestvennoy prozy) [Linguistic nature and features of the functioning of parcellation as a stylistic device (On the material of English artistic prose)] (Abstract of candidate thesis). Maurice Thorez State Pedagogical Institute of Foreign Languages, Moscow, Russia (in Russian).

11. Ivanova, I.P., Burlakova, V.V., & Pocheptsov, G.G. (1981). Teoreticheskaya grammatika sovremennogo angliyskogo yazyka [Theoretical grammar of modern English]. Moscow: Vysshaya shkola (in Russian).

12. Jewler, A.J., Drewniary, B.L. (2001). Creative strategy in advertising. South Carolina: Wadsworth Publishing Company.

13. Ksenzenko, O.A. (1998). Kak sozdayetsya reklamnyy tekst: Funktsional’no-ekspressivyye aspekty reklamnogo teksta [How to create advertising text: functional and expressive aspects of an advertising text]. Moscow: Dialog-MGU (in Russian).

14. Korableva, E.A. (2008). Ekspressivnyye sintaksicheskiye sredstva sozdaniya reklamnogo teksta na angliyskom yazyke [Expressive syntactic means for creating advertising text in English] (Candidate thesis). Leo Tolstoy Tula State Pedagogical University, Tula, Russia (in Russian).

15. Kuznetsova, G.N. (1995). Strukturnyye i semanticheskiye osobennosti yazyka amerikanskoy reklamy [Structural and semantic features of the language of American advertising] (Candidate thesis). Maurice Thorez State Pedagogical Institute of Foreign Languages, Moscow, Russia (in Russian).

16. Маltzev, V.A. (1980). An introduction to linguistic poetics. Minsk.

17. Medvedeva, E.V. (2003). Reklamnaya kommunikatsiya [Advertising communication]. Moscow: URSS. (in Russian).

18. Mokshantsev, R.I. (2002). Psikhologiya reklamy: Uchebnoye posobiye dlya studentov vuzov, obuchayushchikhsya po spetsial’nosti “Menedzhment” [Psychology of advertising: a textbook for university students enrolled in the specialty “Management”]. Moscow: INFRA-M (in Russian).

19. Morokhovskiy, A.N., Vorobyeva, OP, & Timoshenko, Z.V. (1992). Stilistika angliyskogo yazyka [The stylistics of the English language]. Kiyev: Vysshaya shkola (in Russian).

20. Nazaikin, A.N. (2003). Praktika reklamnogo teksta [Practice of advertising text]. Moscow: Berator-Press (in Russian).

21. Novitskaya, N.N. (1987). Partsellyatsiya kak yavleniye ekspressivnogo sintaksisa [Parcelling as a phenomenon of expressive syntax]. Asimmetricheskiye svyazi vyazyke [Asymmetric relationships in the language], Ordzhonikidze, 95-101 (in Russian).

22. Orekhova, N.N. (2000). Punktuatsiya i pis ’mo: (Na materiale russkogo i angliyskogo yazykov) [Punctuation and writing: (On the material of the Russian and English languages)]. Izhevsk: Udmurt. University Press (in Russian).

23. Romat, E.V. (2004). Reklama: istoriya, teoriya, praktika [Advertising: history, theory, practice]. Moscow (in Russian).

24. Rosenthal, D.E., & Telenkova, M.A. (1985). Slovar’-spravochnik lingvisticheskikh terminov [Dictionary of linguistic terms]. Moscow: Prosveshcheniye (in Russian).

25. Rybakova, O. (1999). Diskursivnyye, kommunikativno-pragmaticheskiye i semioticheskiye kharakteristiki angloyazychnoy pechatnoy reklamy [Discursive, communicative-pragmatic and semiotic characteristics of English-language print advertising] (Candidate thesis). Ivanovo State University, Ivanovo, Russia (in Russian).

26. Saunders, D. (1999). 20th c[entury] advertising. London: Carlton books.

27. Tosovic, B. (2006). Ekspressivnyy sintaksis glagola russkogo i serbskogo/ khorvatskogo yazykov [Expressive syntax of the verb of the Russian and Serbian / Croatian languages]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul’tury (in Russian).

28. Uchenov, V.V. (2003). Filosofiya reklamy: Ucheb. posobiye dlya studentov, obuchayushchikhsya po spetsial’nosti 350700. [Advertising philosophy: a textbook for students enrolled in specialty 350700]. Moscow: Gella-print (in Russian).


Review

For citations:


Korableva E.A., Alyoshina O.I. Expressive syntactic means in English advertisements for the target groups of different ages. Professional Discourse & Communication. 2019;1(2):37-49. (In Russ.) https://doi.org/10.24833/2687-0126-2019-1-2-37-49Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2687-0126 (Online)